Co można zrobić z budynku gospodarczego? Czy jego budowa wymaga zgłoszenia?

budowa budynki

Budynek gospodarczy to bardzo często spotykany obiekt na prywatnych posesjach, działkach oraz w gospodarstwach rolnych. Zazwyczaj jest on wykorzystywany do przeprowadzania drobnych prac warsztatowych oraz przechowywania narzędzi i różnego rodzaju sprzętu. Do tego właśnie jest właśnie przeznaczony według przepisów. Co jednak na temat jego funkcjonowania mówi prawo budowlane? Czy jego budowa oraz rozbudowa wymagają pozwolenia? Czy możliwe jest przekształcenie go w budynek mieszkalny? Na te pytania odpowie poniższy artykuł.

Czym jest budynek gospodarczy według prawa budowlanego?

Należy zdawać sobie sprawę, że obowiązujące w Polsce prawo budowlane dokładnie określa, czym jest budynek gospodarczy. Jego definicję możemy znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku. Mianem budynku gospodarczego określa się obiekt budowlany przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania narzędzi, sprzętu i płodów rolnych.

Jak więc widzimy, tego rodzaju budynek powinien być użytkowany do przeprowadzania drobnych prac w gospodarstwie oraz przechowywania różnych rzeczy. Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom takich typów budynków jak m.in. mieszkalne, zamieszkania zbiorowego, rekreacji indywidualnej oraz ich otoczenia.

Dokładne zasady realizacji budowy budynków gospodarczych można znaleźć w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo budowlane”. Trzeba także pamiętać, że budynek gospodarczy musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, w sytuacji, kiedy tego rodzaju plan nie istnieje.

Czy budynek gospodarczy wymaga pozwolenia na budowę?

Aby postawić budynek gospodarczy, należy niezwłocznie sprawdzić, co na jego temat mówi aktualne w 2023 roku prawo budowlane. Najczęściej pojawiające się pytania dotyczą uzyskania pozwolenia na budowę. Czy budynek gospodarczy może powstać bez tego dokumentu? Okazuje się, że jak najbardziej. Taki obiekt można wybudować bez pozwolenia, ale pod warunkiem, że będzie on związany z produkcją rolną i uzupełni zabudowę zagrodową na działce siedliskowej.

Trzeba jednak wiedzieć, że aby to było możliwe, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Dotyczą one głównie wymiarów budynku. Jego powierzchnia nie może przekraczać 35 m², musi być to obiekt o rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,8 m, a oprócz tego budynek musi być parterowy.  Duże znaczenie ma także usytuowanie w odpowiedniej odległości granicy działki. Na inwestorze spoczywa również obowiązek sprawdzenia, czy chęć budowy obiektu nie stoi w sprzeczności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Jeżeli jednak powierzchnia zabudowy przekracza 35 m² lub nie spełnia innych wymagań technicznych dotyczących budynków gospodarczych, konieczne będzie zdobycie pozwolenia na budowę. Dodatkową okolicznością, która wymusza zdobycie takiego pozwolenia, jest chęć postawienia budynku na obszarze chronionym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Procedura uzyskiwania pozwolenia na wybudowanie budynku gospodarczego jest właściwie identyczna jak w przypadku innego rodzaju budynków. W takiej sytuacji należy posiadać projekt budynku, wymagane jest prowadzenie na bieżąco dziennika budowy, zatrudnienie nadzoru budowlanego w postaci kierownika budowy oraz zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia prac odpowiednim organom.

Czy budynek gospodarczy można rozbudować?

Osoby, które planują rozbudowę budynku gospodarczego, powinny zdawać sobie sprawę, że przepisy prawa budowlanego nie rozwijają dokładnie słowa „rozbudowa”. Właściwie pojęcie to zawiera się w samym określeniu „budowa”, które oznacza wykonywanie obiektu budowlanego w danym miejscu, które obejmuje nie tylko samą budowę, ale także rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę istniejących już budynków.

Wynika z tego, że rozbudowa jest traktowana przez prawo budowlane jako zwykła budowa, co sprawia, że wymaga ona dokładnie takich samych formalności jak tworzenie obiektu od podstaw. Oznacza to, że w większości przypadków takie przedsięwzięcie będzie wymagało uzyskania pozwolenia. Oczywiście istnieją także wyjątki, w przypadku których rozbudowa może odbyć się tylko na podstawie formalnego zgłoszenia lub zupełnie bez żadnych formalności.

Czy budynek gospodarczy można przekształcić w mieszkalny?

Według prawa każdy budynek ma swoje określone przeznaczenie. Jest ono podyktowane konkretnymi warunkami technicznymi oraz opłatami za użytkowanie. Nie inaczej jest z budynkiem gospodarczym. O tym, do czego może być wykorzystany, pisaliśmy już nieco wyżej. Czy jednak jest możliwe przekształcenie budynku gospodarczego w mieszkalny?

Trzeba wiedzieć, że prawo budowlane dopuszcza możliwość zmiany sposobu użytkowania danego obiektu, co daje nam możliwość przekształcenia budynku gospodarczego na inny rodzaj, także na lokal mieszkalny. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że taka zmiana wymaga dostosowania obiektu do konkretnych wymagań, wśród których należą m.in. szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa. Chęć przeprowadzenia takiej zmiany wymaga również zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej.