Energooszczędność budynków – koszty i ważne kwestie

0
budowa domu

Coraz wyższe wymagania dotyczące energooszczędności budynków wynikają nie tylko ze względów finansowych czy ekologicznych, ale są także efektem zaostrzania przepisów prawa. Jest to więc kwestia, którą bez wątpienia należy dokładnie przeanalizować. Na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę, aby wzniesiony obiekt nie był narażony na nadmierną ucieczkę ciepła radzi Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

Wznoszenie budynków energooszczędnych to zadanie niełatwe i wieloaspektowe. Finalne parametry zrealizowanego obiektu i rzeczywisty komfort cieplny panujący w jego wnętrzach zależą bowiem zarówno od decyzji projektowych, jak też wyboru materiałów. W dużej mierze wpływ na to ma również poprawność wykonania poszczególnych elementów na budowie. Kluczową rolę odgrywają tu przegrody zewnętrzne, które z założenia mają chronić przed warunkami atmosferycznymi oraz ucieczką na zewnątrz energii pozyskiwanej ze źródeł ciepła. Aby ściany mogły właściwie spełniać swoją rolę, powinny nie tylko charakteryzować się odpowiednią termoizolacyjnością użytych materiałów, ale też być pozbawione tzw. mostków termicznych, czyli miejsc, przez które ucieka znacznie więcej ciepła niż przez pozostałą powierzchnię przegrody.

Energooszczędność budynków, a właściwy projekt

Już na etapie projektu architekt musi zadbać o właściwe zaprojektowanie wszystkich detali architektoniczno-budowlanych i rozrysowanie przewidywanych rozwiązań, tak by nie pozostawiały wątpliwości i możliwości wprowadzania przez wykonawcę niekonsultowanych zmian. Jest to szczególnie ważne w przypadku miejsc najbardziej narażonych na powstanie nieszczelności. Należą do nich np. połączenia płyty balkonowej ze stropem, nadproża, wieńce, miejsca montażu drzwi i okien, ściany piwnic i fundamenty oraz narożniki ścian zewnętrznych. Pamiętać też należy, że ogólna zasada budownictwa energooszczędnego brzmi – im bardziej zwarta i prostsza bryła, tym lepiej.

Nie ma wątpliwości, że dla energooszczędności budynku ważny jest także wybór materiału ściennego. Nie wystarczy jednak porównać współczynnika przewodzenia ciepła (λ) poszczególnych produktów murowych. W przypadku ścian warstwowych wpływ na parametry termiczne przegrody będzie mieć przede wszystkim odpowiednia warstwa izolacyjna. Co więcej, często omawiany współczynnik U ściany to nie wszystko. Istotnym parametrem z punktu widzenia zapotrzebowania budynku na energię pierwotną (EP) jest również akumulacyjność cieplna materiału. Ściany wzniesione z bloczków silikatowych mają zdolność do magazynowania ciepła, dzięki czemu wnętrze wolniej się wychładza. Znaczenie ma też dokładność wymiarowa elementów murowych. Dzięki dużej powtarzalności wymiarowej wyrobów wapienno-piaskowych można je łączyć na tzw. zaprawę cienkowarstwową, co znacznie ogranicza ryzyko błędów wykonawczych i powstawania liniowych mostków termicznych, które mogą pojawić się przy spoinach tradycyjnych o dużej grubości. Ułatwienie stanowią też rozwiązania systemowe, takie jak np. łączenie na pióro-wpust czy specjalne uchwyty montażowe.

Energooszczędność budynków, a poprawność prac budowlanych

Poprawność i precyzyjność prac budowlanych to bowiem kolejny wymóg, bez którego powstanie budynku energooszczędnego jest niemożliwe. Szczególnej uwagi wymagają wszystkie miejsca łączenia materiałów o różnych właściwościach termoizolacyjnych, np. bloczków ściennych z elementami żelbetowymi. Mostki termiczne pojawiają się często w przypadku braku ciągłości lub zmiany grubości izolacji, a także jej przebicia przez łączniki, np. pręt stalowy. To właśnie fachowe wykonawstwo, zgodne ze sztuką budowlaną i wykorzystujące nowoczesne rozwiązania, pozwoli uniknąć takich pułapek. I choć mostków termicznych nie da się wyeliminować w stu procentach, świadome dążenie do ich ograniczenia jest jedyną metodą na spełnienie restrykcyjnych wymagań budownictwa energooszczędnego.

materiały prasowe