Posadzki epoksydowe – najważniejsze zasady ich aplikacji

0

Pośpiech, duża ilość zleceń, a czasem zwykłe ludzkie niedbalstwo – to najczęściej spotykane przyczyny błędnie wykonanych posadzek epoksydowych. Aby jednak do takich sytuacji nie dochodziło, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów.

Posadzki epoksydowe – odpowiednie parametry podłoża

Jeszcze w fazie planowania położenia posadzek epoksydowych należy zwrócić uwagę jakim podłożem dysponujemy w danym pomieszczeniu. Szczególnie istotne jest, aby podłoże betonowe na którym chcemy zastosować posadzki żywiczne było wykonane zgodnie z normami budowlanymi i posiadało odpowiednią wytrzymałość (szczególnie na ściskanie – beton klasy nie niższej niż C20/25). Dodatkowo warto sprawdzić powierzchniową wytrzymałość betonu na odrywanie (średnia wartość próby pull-off – powinna wynosić minimum 1,5 MPa).

Posadzki epoksydowe – prawidłowe przygotowanie powierzchni

Przed rozpoczęciem nakładania warstw żywicznych, wymagane jest odpowiednie przygotowanie podłoża betonowego, co przekłada się na jakość, trwałość oraz końcowy efekt wykonanych prac. Powierzchnia betonowa na której chcemy wykonać posadzkę żywiczną powinna być mocna, sucha, równa, czysta, lekko chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyły, zaolejenia, ślady tłuszczu, luźne, niezwiązane lub słabo związane z podłożem fragmenty betonu oraz stare powłoki – należy usunąć.

Wymagane spadki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym, natomiast nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować, a ubytki naprawić. Czyszczenie podłoża betonowego najlepiej przeprowadzić metodą strumieniowo-ścierną (piaskowanie) lub mechanicznie (np. śrutowanie, groszkowanie, frezowanie). Przed aplikacją materiałów podłoże betonowe należy dokładnie odpylić i odkurzyć.

Posadzki epoksydowe - zasady aplikacji

Posadzki epoksydowe – warunki panujące podczas nakładania warstw żywicznych

Aby posadzka epoksydowa właściwie przylegała do podłoża, musi być położona w odpowiednich warunkach. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nanoszenia żywic powinna wynosić minimum +5°C (zalecane +10°C) temperatura maksymalna +30°C (w przypadku niektórych materiałów dopuszczalna jest temperatura +35°C), przy czym temperatura podłoża musi być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy. Maksymalna wilgotność: podłoża nie może być wyższa niż 5%, a wilgotność względna powietrza ≤ 80%. Należy również przestrzegać wymaganych czasów dojrzewania betonu (okres dojrzewania betonu min. 28 dni) oraz materiałów naprawczych.

Posadzki epoksydowe – właściwie dobrany materiał gruntujący

Zupełny brak lub zastosowanie nieodpowiedniego materiału gruntującego może spowodować odspajanie się kolejnych warstw posadzki, dlatego szczególnie istotny jest odpowiedni dobór i właściwe wykonanie warstwy gruntującej. Zwykle stosuje się dwuskładnikowy grunt epoksydowy, bardzo dobrze penetrujący podłoża minerale oraz zwiększający przyczepność kolejnych warstw.

Posadzki epoksydowe – prawidłowe przygotowanie żywicy

Prawidłowo wykonana powłoka żywiczna nie pozostaje po zakończonej realizacji lepka ani miękka, nie wykazuje także przebarwień. Wszystko dlatego, że została prawidłowo – zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta w Kartach Technicznych produktu – przygotowana. Jeśli jest inaczej, to przyczyny należy poszukiwać przede wszystkim w wadliwym wymieszaniu żywicy z utwardzaczem (np. źle dobrane proporcje składników, zastosowanie innego – niż wymagany – utwardzacza). Taki błąd, może zupełnie uniemożliwić utwardzenie wykonanej warstwy lub spowodować  wystąpienie nieutwardzonych miejsc, przebarwienia (w postaci smug) a także powstanie innych wad.

Powyższe zasady stanowią o jakości wykonanych posadzek epoksydowych nie tylko stosowanych w pomieszczeniach przemysłowych, ale także i w lokalach użytkowych czy mieszkalnych. Przestrzegając tych kilku podstawowych, wymienionych powyżej reguł, ustrzeżemy się niepotrzebnych błędów. Dzięki temu oszczędzimy swój czas oraz środki finansowe.