Prawidłowy montaż stolarki, czyli sztuka unikania błędów

Prawidłowy montaż stolarki

Zdaniem wielu specjalistów zajmujących się tematyką stolarki budowlanej, problemy z jej nieprawidłowym montażem niejednokrotnie zaczynają się jeszcze zanim trafią one na budowę. I nie chodzi tu o fabryczne wady okien czy drzwi, ale o niepoprawne przygotowanie obiektów.

Za mały lub za duży otwór okienny

Często spotykanym problemem są np. niewłaściwej wielkości otwory okienne. Dlatego przed instalacją konieczne jest upewnienie się, że wymiary okien dobrze pasują do przygotowanych otworów w murze. Chodzi przede wszystkim o to, aby był zapewniony odpowiedni luz z każdej strony ramy okiennej.

Gdy okno jest zbyt duże w stosunku do wymiarów otworu, ciężko jest zapewnić wymagane luzy dylatacyjne i właściwą izolację miejsca jego styku ze ścianą. Do tego dochodzi też problem braku przestrzeni potrzebnej na kompensatę powstających na skutek zmian temperatury czy osiadania budynku naprężeń.

Z kolei montaż okna zbyt małego w stosunku do wielkości otworu, znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowych połączeń z murem i ich właściwe uszczelnienie.

Brudne podłoże

Innym problemem, z którym można spotkać się na polskich budowach, jest montowanie elementów stolarki na nierównych czy brudnych podłożach. Zanieczyszczenia, takie jak luźne kawałki tynku, kurz, pył, fragmenty cegieł negatywnie wpływają na szczelność połączenia, ponieważ utrudniają zespolenie piany montażowej z murem.

Dlatego przed przystąpieniem do montażu, konieczne jest usunięcie wszelkich nieczystości i wypełnienie ewentualnych ubytków właściwymi dla danej konstrukcji muru materiałami. Niezwykle ważne jest również mocowanie okien za pomocą zalecanej przez producentów stolarki otworowej ilości kotew i dybli mocujących. Odpowiednie przygotowanie otworów do montażu ułatwi i znacznie przyspieszy pracę ekip montażowych. Jednocześnie da nam pewność, że jeśli był on przeprowadzony zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonane połączenia będą nie tylko trwałe, ale też szczelne i estetyczne – dodaje ekspert.

Innowacyjne rozwiązania to szczelność na lata

Aby zamontowane okna i drzwi mogły służyć przez wiele lat, najwyższej jakości muszą być nie tylko materiały, z których zostały wykonane, ale również te użyte do ich montażu. Dla właściwego zabezpieczenia, zarówno przeciw stratom ciepła jak i przenikaniu wilgoci, bardzo ważna jest trwałość i odporność połączenia stolarka – mur na działanie warunków atmosferycznych.

Dobrze wykonana izolacja składa się z trzech elementów:

  • izolacji zewnętrznej,
  • wewnętrznej,
  • warstwy środkowej.

W nowoczesnym montażu stolarki otworowej trwałe i odporne połączenia uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnych taśm, które wchodzą w skład kompletnych systemów uszczelnień. Są to taśmy:

  • dylatacyjne zewnętrzne i wewnętrzne;
  • paroszczelne – zapewniają izolację od strony wewnętrznej, jest skuteczną barierą dla pary wodnej powstającej wewnątrz budynku, zapobiegając jednocześnie powstawaniu mostków termicznych;
  • paroprzepuszczalne – zabezpieczają połączenie okna lub drzwi z murem przed wpływem warunków atmosferycznych;
  • samoprężne – do uszczelnień połączeń między oknem i węgarkiem;

Środkową warstwę uszczelnienia najczęściej wykonuje się przy użyciu piany poliuretanowej. Aby taśmy skutecznie izolowały, muszą być odpowiednio zamontowane. Dlatego przy uszczelnianiu za pomocą tego rozwiązania, koniecznie kierujmy się wskazówkami producenta, co do właściwego sposobu użycia i instalacji taśm okiennych.

Podłoża, do których ma przylegać taśma, muszą przede wszystkim być suche, wolne od kurzu, pyłu czy plam z oleju lub innych substancji mogących ograniczać przyczepność. Bardzo ważne jest, aby taśmy zewnętrzne nie były zbyt długo wystawione na działanie promieni UV.

Odpowiednio zastosowane, taśmy okienne tworzą właściwą izolację połączenia elementów stolarki z budynkiem, jednocześnie gwarantując spełnienie norm wymaganych we współczesnym budownictwie. Nowoczesne produkty są łatwe w montażu, odporne na warunki atmosferyczne, można je tynkować i malować. Stosując się do zaleceń ich producentów zyskujemy pewność, że wykonane połączenia będą w pełni szczelne i odporne oraz zagwarantują prawidłowe funkcjonowanie i komfortowe użytkowanie elementów stolarki przez wiele lat.