Stolarka otworowa w 2021 roku, a zaostrzenie przepisów prawa budowlanego

prawo budowlane 2021

2021 rok dla branży budowlanej maluje się przede wszystkim pod znakiem zwiększenia energooszczędności budynków. W życie wchodzą dość restrykcyjne pod tym względem przepisy, które tym samym zaostrzają prawo budowlane. To odpowiedź na dyrektywę Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, kiedy ustalono szczegóły dotyczące charakterystyki energetycznej nowych budynków powstałych na terenie państw członkowskich. Co oznaczają te zmiany dla przedstawicieli branży okiennej i drzwiowej oraz osób planujących generalny remont czy budowę domu?

Prawo budowlane 2021 – cel zaostrzenia przepisów

Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów unijnych jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie nowopowstałe obiekty będą zaliczane do budynków pasywnych lub zeroenergetycznych. W praktyce oznacza to, że są one w pełni wystarczalne i tym samym nie będą wymagały dużego poboru energii.

Nowelizacja ustawy, która wejdzie w życie 01.01. 2021 roku określa wymagania dla nowych budynków m.in. w zakresie współczynnika przenikania ciepła – U (W/m2K). O jakich mowa?- Współczynnik U określa, jak wiele ciepła ucieka z wnętrza domu na zewnątrz. Im niższy parametr, tym mniejsze straty ciepła ponoszą domownicy. Zgodnie z obowiązującymi nas od 2021 roku przepisami, okna fasadowe będą musiały wykazywać współczynnik U na poziomie 0,9 W/m2K, natomiast okna dachowe 1,1 W/m2K – mówi Rafał Buczek z firmy Awilux, produkującej nowoczesne okna i drzwi.

Stolarka otworowa, a standard WT 2021

Nowelizacja przepisów tworzy pewne utrudnienia dla osób, które chcą rozpocząć remont lub budowę domu. To właśnie ich obowiązkiem będzie sprawdzanie wykorzystanych materiałów pod względem ich energooszczędności. Nowe przepisy prawa budowlanego 2021 są korzystne pod tym względem, że są na tyle rygorystyczne, aby wymusić na inwestorach budowanie w pełni energooszczędnych obiektów. Cel: pozytywny wpływ nie tylko na generowane zużycie energii, ale także na nasze środowisko.

Branża stolarki otworowej, a nowelizacja przepisów prawa budowlanego

O zmianach dotyczących wprowadzenia nowych parametrów okiennych branża wiedziała już od kilku lat. Był to czas, w którym firmy mogły przygotować swoją na prawo budowlane 2021, które będzie realnie obowiązywało dopiero od stycznia 2021. Jednak wiele firm oferujących gorszej jakości okna, nie jest na to gotowych – zarówno pod względem produkcji, jak i oferowanych rozwiązań. Nie wszystkie jednak poszły w te ślady.  Zdaniem Rafała Buczka, branża stolarki otworowej powinna oferować najlepsze rozwiązania, a nie rozwiązania, które się dobrze sprzedają – bo bez tego nie byłoby rozwoju technologicznego.

Nowe przepisy w prawie budowlanym 2021 – czy okna będą droższe?

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących energooszczędności i wymaganych wskaźników U może nieść za sobą wzrost cen najtańszych rozwiązań dostępnych na rynku. Producenci, którzy będą zmuszeni do podwyższenia standardu swoich rozwiązań – z pewnością podniosą ich ceny.

na podstawie mat. prasowych