Budowa fundamentów – 5 błędów, których warto unikać

budowa domu

Budowa fundamentów nie jest szczególnie skomplikowana, ale niestety na tym etapie prac zdarzają  się błędy. Część z nich wynika z niewiedzy ekipy budowlanej i inwestora, a część jest efektem zwykłego niedbalstwa. O czym mowa?

Budowa fundamentów – błędy:

1.  Nieprawidłowe rozpoznanie warunków gruntowo  – wodnych

Błędy dotyczące fundamentów zdarzają się na różnych etapach budowy. Jeden z nich dotyczy czasu, kiedy są one projektowane. Dobry specjalista, wykonujący projekt nieruchomości, musi uwzględnić warunki gruntowe terenu, na którym ma być postawiony budynek. Może się bowiem okazać, że ziemia charakteryzuje się wysokim poziomem wód gruntowych, czy spoistym podłożem – a takie warunki są stosunkowo trudne i wymagają większych nakładów finansowych. Fundamenty odpowiadają za bezpieczne przenoszenie obciążeń działających na budynek, dlatego tak ważne jest wcześniejsze rozpoznanie terenu – o pomoc najlepiej poprosić specjalistę, który wykona odpowiednie badania  geotechniczne.

2.  Zbyt płytkie osadzenie fundamentów

Jest to niezwykle ważna kwestia ze względu na przemarzanie gruntu. Jeśli fundament zostanie posadowiony zbyt płytko, mogą pojawić się „wysadziny”, powodujące jego pękanie. Głębokość przemarzania uzależniona jest od rodzaju gruntu oraz lokalizacji obiektu. Warto wiedzieć, że Polska jest podzielona na strefy o różnej głębokości przemarzania.

3.  Zła jakość zbrojenia

Stare, przerdzewiałe czy skorodowane zbrojenie może mieć niebagatelny wpływ na prawidłową pracę elementów żelbetowych konstrukcji nieruchomości. Jeśli będzie ich zbyt mało i/lub  będą mieć nieprawidłową średnicę, a dodatkowo zostaną źle rozłożone – w przyszłości może to skutkować poważnymi problemami.

4.  Niezawibrowany beton w fundamentach

W zależności od tego, na jakim terenie będzie stał budynek, przyjmuje się odpowiednią  klasę mieszanki betonowej (o właściwej konsystencji)  oraz stali. Dla fundamentów klasa betonu powinna wynosić minimum od B20 do B30, a stal dla głównego zbrojenia AIII i A0 na strzemiona. Jeśli beton będzie zbyt gęsty, pomiędzy prętami zbrojenia mogą utworzyć się puste przestrzenie. Bardzo poważnym błędem jest dodanie do mieszanki nadmiernej ilości wody.

5. Niewłaściwa hydroizolacja i termoizolacja

Aby fundamenty nie ulęgły uszkodzeniu, zabezpiecza się je między innymi przed wodą (opadową czy gruntową) oraz ujemnymi temperaturami. Do tego służą systemy hydroizolacyjne oraz termoizolacyjne. Brak zabezpieczenia domu przed wilgocią skutkuje rozwojem grzybów i pleśni i ogólnym zawilgoceniem budynku. Brak spójności i ciągłości izolacji cieplnej pociąga za sobą powstanie „mostków termicznych”.