Regulamin

REGULAMIN SERWISU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego, dostępnego pod adresem https://4budowlani.pl/.
 2. Właścicielem i operatorem portalu jest Administrator Portalu.
 3. Użytkownikiem portalu jest każdy kto korzysta z portalu 4budowlani.pl.
 4. Zarejestrowanym użytkownikiem portalu jest każdy użytkownik, który korzysta z portalu 4budowlani.pl i dokona procesu rejestracji.
 5. Korzystanie z portalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 6. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności, powinien opuścić witrynę portalu budowlanego www.4budowlani.pl

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • Przestrzegania regulaminu portalu;
  • Podania danych zgodnych z prawdą;
  • Zabezpieczenia własnego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  • Korzystania z portalu,
  • Aktualizowania danych wprowadzonych do systemu portalu.
 3. Użytkownik upoważnia portal do kierowania na swój adres pocztowy oraz e-mail informacji o charakterze marketingowo – reklamowym.
 4. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Treść ofert oraz prawdziwość danych,
  • Czasowy brak dostępu do portalu wynikający wskutek działania sił wyższych lub winy użytkownika,
  • Szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz loginu osobom trzecim,
  • Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z portalu.
 5. Operator portalu ma prawo do:
  • Weryfikacji zamieszczanych danych i ich częściowym usuwaniem,
  • Usuwania lub blokowania kont użytkowników oraz wszelkich innych danych, które naruszają warunki regulaminu,
  • Wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo – reklamowych.
 6. Operator portalu dołoży wszelkich starań, aby:
  • Rozwijać portal i promować w internecie zgodnie z tematyką portalu;
  • Zawarte informacje były zgodne z prawdą i zawsze aktualne;
  • Portal działał prawidłowo.

III. KATALOG FIRM

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania wpisów do Katalogu Firm w serwisie 4budowlani.pl.
 2. Aby dodać wpis, należy założyć konto podając zgodne z rzeczywistością dane firmowe lub osoby prywatnej. Założenie konta użytkownika jest bezpłatne, natomiast wybrany przez użytkownika rodzaj wpisu może być bezpłatny lub płatny.
 3. Celem wpisów jest prezentacja oraz promocja firm i instytucji.
 4. Treść wpisów firm i instytucji, a w szczególności ich opisów w serwisie 4budowlani.pl nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 5. Każdy nowy wpis zostanie dodany do działu katalogu firm, po uprzednim zaakceptowaniu przez moderatora portalu.
 6. Wpisy zostaną usunięte z bazy katalogu firm, jeżeli będą:
  • zawierały nielogiczne treści oraz wulgaryzmy,
  • zawierały treści pornograficzne,
  • zawierały nieaktualną ofertę,
  • zawierały reklamę innych serwisów www,
  • elementy destabilizujące poprawne wyświetlanie witryny.
 7. Użytkownik podejmujący współpracę z serwisem 4budowlani.pl, wyraża zgodę na zamieszczenie w portalu informacji o firmie, w tym informacji teleadresowych, loga oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do promowania firmy.
 8. Administrator i właściciel portalu 4budowlani.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie wpisów zamieszczonych w serwisie 4budowlani.pl.
 9. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na loga, jakichkolwiek innych plików graficznych nie będących zdjęciami powiązanymi tematycznie z działalnością firmy.
 10. Zabrania się wpisywania firmy do kategorii nie będącej właściwą dla jej działalności.
 11. Zabrania się powielania wpisu o tej samej treści.
 12. Zabrania się umieszczania w treści wpisu i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
 13. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu 4budowlani.pl do promowania firm, zajmujących się dystrybucją materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraĽliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 14. Zabronione jest korzystanie z publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Portal 4budowlani.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 15. Każdy wpis płatny aktywowany jest na czas 14 dni, w tym czasie użytkownik konta może  testować. W okresie próbnym użytkownik może korzystać w pełni z konta. Po okresie 14 dni konto zostanie zablokowane wraz z wpisem, jeżeli płatność nie zostanie zaksięgowana. Wszelkie sporne kwestie w tym temiacie będą rozpatrywane indywidualnie.
 16. Niniejszy Regulamin Katalogu Firm obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie 4budowlani.pl. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie 4budowlani.pl.

IV. GIEŁDA OGŁOSZEŃ

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania ogłoszeń w serwisie 4budowlani.pl.
 2. Aby dodać wpis, należy założyc konto podając zgodne z rzeczywistością dane firmowe lub osoby prywatnej. Założenie konta użytkownika jest bezpłatne jak i umieszczenie ogłoszenia w tym dziale.
 3. Jeżeli klient posiada konto użytkownika założone w portalu dla innej usługi np. umieszczenie wpisu w Katalogu Firm to nie ma potrzeby zakładania go ponownie.
 4. Przebieg rejestracji konta na potrzeby działu Giełda jest inny niż dla działu Katalog Firm.
 5. Treść ofert kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, a w szczególności ich opisów w serwisie 4budowlani.pl nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 6. Każde nowe ogłoszenie zostanie dodane do działu Giełda, po uprzednim zaakceptowaniu przez moderatora portalu.
 7. Ogłoszenia zostaną usunięte z bazy ogłoszeń, jeżeli będą:
  • zawierały nielogiczne treści oraz wulgaryzmy,
  • zawierały treści pornograficzne,
  • zawierały nieaktualną ofertę,
  • zawierały reklamę innych serwisów www,
  • elementy destabilizujące poprawne wyświetlanie witryny.
 8. Administrator i właściciel portalu 4budowlani.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie 4budowlani.pl.
 9. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzącymi z przestępstwa.
 10. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcia oferty, jakichkolwiek innych plików graficznych nie będących zdjęciami oferty.
 11. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.
 12. Zabrania się wpisywania ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści ogłoszenia.
 13. Zabrania się powielania ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach.
 14. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
 15. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu 4budowlani.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraĽliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 16. Zabronione jest korzystanie z publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Serwis 4budowlani.pl. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 17. Serwis 4budowlani.pl nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie ogłoszenia.
 18. Regulamin ogłoszeń zawiera najważniejsze postanowienia dotyczące umieszczania ogłoszeń.
 19. Akceptując niniejszy Regulamin, Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926, z póĽ. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).
  Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie 4budowlani.pl.

V. GALERIA

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania albumów i zdjęć w serwisie 4budowlani.pl.
 2. Aby dodać wpis, należy założyc konto podając zgodne z rzeczywistością dane firmowe lub osoby prywatnej. Założenie konta użytkownika jest bezpłatne jak i umieszczenie ogłoszenia w tym dziale.
 3. Jeżeli klient posiada konto użytkownika założone w portalu dla innej usługi np. umieszczenie wpisu w Katalogu Firm to nie ma potrzeby zakładania go ponownie.
 4. Przebieg rejestracji konta na potrzeby działu Galeria jest inny niż dla działu Katalog Firm.
 5. Treść i materiały graficzne umieszczane w serwisie 4budowlani.pl nie mogą być sprzeczne z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 6. Każde nowy album, zdjecie zostanie dodane do działu Giełda, po uprzednim zaakceptowaniu przez moderatora portalu.
 7. Album, zdjęcie zostanie usunięte z bazy Galerii, jeżeli będą:
  • zawierały nielogiczne treści oraz wulgaryzmy,
  • zawierały treści pornograficzne,
  • zawierały nieaktualną ofertę,
  • zawierały reklamę innych serwisów www,
  • elementy destabilizujące poprawne wyświetlanie witryny.
 8. Administrator i właściciel portalu 4budowlani.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie albumów, zdjęć zamieszczonych w serwisie 4budowlani.pl.
 9. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzącymi z przestępstwa.
 10. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na opis oferty, jakichkolwiek innych danych nie będących przedmiotem albumu i/lub zdjęcia.
 11. Zabrania się wprowadzania albumów/zdjęć do kategorii nie będącej właściwą dla treści ogłoszenia.
 12. Zabrania się powielania ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach.
 13. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
 14. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu 4budowlani.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraĽliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 15. Zabronione jest korzystanie z publikowanych danych w celach innych niż związanych oglądaniem zawartych w dziale materiałów graficznych, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Serwis 4budowlani.pl. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 16. Serwis 4budowlani.pl nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie albumu i/lub zdjęcia.
 17. Serwis 4budowlani.pl nie ponosi odpowiedzialności za porady, instrukcje, pouczenia użytkowników udzielanych na forum portalu 4budowlani.pl jak i również w albumach w formie graficznej.
 18. Regulamin Galerii zawiera najważniejsze postanowienia dotyczące umieszczania ogłoszeń.
 19. Akceptując niniejszy Regulamin, Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926, z póĽ. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).
 20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie 4budowlani.pl.

VI. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania wpisów z Oprogramowaniem dla Firm w serwisie 4budowlani.pl.
 2. Celem wpisów jest prezentacja oraz promocja oprogramowania dla firm.
 3. Treść wpisów, a w szczególności ich opisów w serwisie 4budowlani.pl nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 4. Każdy nowy program zostanie dodany do działu Oprogramowanie dla firm, po uprzednim zaakceptowaniu przez moderatora portalu.
 5. Wpisy zostaną usunięte z bazy katalogu firm, jeżeli będą:
  • zawierały nielogiczne treści oraz wulgaryzmy,
  • zawierały treści pornograficzne,
  • zawierały nieaktualną ofertę,
  • zawierały reklamę innych serwisów www,
  • elementy destabilizujące poprawne wyświetlanie witryny.
 6. Użytkownik podejmujący współpracę z serwisem 4budowlani.pl, wyraża zgodę na zamieszczenie w portalu informacji o firmie, w tym informacji teleadresowych oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do promowania firmy i programów.
 7. Administrator i właściciel portalu 4budowlani.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie korzystania z oprogramowania pobranego z  serwisu 4budowlani.pl.
 8. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie, jakichkolwiek innych plików graficznych nie będących zdjęciami powiązanymi tematycznie z funkcjonowaniem programu.
 9. Zabrania się umieszczania w treści wpisu i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
 10. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu 4budowlani.pl do promowania oprogramowania firm, zajmujących się dystrybucją materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraĽliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 11. Zabronione jest korzystanie z publikowanych programów w celach innych niż związanych z testowaniem, sprawdzaniem możliwości programu. Portal 4budowlani.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 12. Każdy zaproponowany wpis oprogramowania jest aktywowany czyli dostępny dla klientów po opłaceniu faktury Pro Forma.
 13. Niniejszy Regulamin Oprogramowania dla Firm obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie 4budowlani.pl. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie 4budowlani.pl.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie opłaty pobierane są na podstawie aktualnego Cennika.
 2. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury pro forma.
 3. Faktura pro forma jest wystawiana na podstawie zamówienia.
 4. Cennik podawany jest bez uwzględnienia podatku VAT. Wszystkie opłaty publicznoprawne obciążające świadczenie usług reklamowych będą pokrywane przez Dającego zlecenie.
 5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie do operatora portalu płatności, zgodnie z fakturą pro forma.
 6. Realizacja płatnej usługi rozpoczyna się w momencie akceptacji przez administratora i zgłaszającego zgłoszenia. Administrator wysyła fakturę Pro formę a zgłaszający zobowiązuje się do opłacenia w terminie faktury.
 7. Zamówienie oraz faktura pro forma zostają wysłane pocztą elektroniczną, a po otrzymaniu wpłaty wysyłana jest właściwa faktura do zamówienia.
 8. Faktury są płatne w terminie 14 dni licząc od daty ich wystawienia.

VIII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Operator portalu przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 2. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania serwisu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.
 3. Dane rejestracyjne i inne dane osobowe, które możemy gromadzić i przetwarzać, podlegają zasadom opisanym w naszej Polityce prywatności.

IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa autorskie portalu należą do właściciela portalu.
 2. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej.
 3. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
 4. Prawa autorskie programów umieszczonych na serwerach portalu 4budowlani.pl należą do ich właścicieli. Użytkownik godząc się na używanie programu (instalację) akceptuje warunki licencji właściwego programu.
 5. Zawartość portalu jest wyłączną własnością operatora portalu.
 6. Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora portalu.

X. NOTA PRAWNA

 1. Korzystanie z treści udostępnionych w portalu odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
 2. Operator portalu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

XI. SIŁA WYŻSZA

 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:
  • przerwami w dostawie prądu,
  • przerwami pracy serwera nie zależnymi od Zleceniobiorcy,
  • jakiego kiedykolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny,
  • decyzji lub veta instytucji rządowych,
  • umów rządowych lub międzynarodowych,
  • strajków lub innych działań protestacyjnych,
  • powodzi, pożarów, eksplozji, awarii satelity lub jego systemów naziemnych,
  • awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji
  • innych przejawów siły wyższej.

XII. REKLAMACJE i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego wykonania usługi należy składać Zleceniobiorcy w formie pisemnej w terminie do 21 dni od daty początkowej emisji materiałów reklamowych.
 2. Reklamacja powinna zawierać informację na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z uzasadnieniem. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane, na co Dający zlecenie wyraża zgodę.
 3. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
 4. Strony zobowiązują się dołożyć starań, by wszelkie ewentualne spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy rozwiązać polubownie w drodze obustronnych uzgodnień i porozumień.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2009.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej www.4budowlani.pl.