Forum Stolarki Polskiej: branża wypracowała wspólne stanowisko odnośnie Deklaracji Właściwości Użytkowych

Forum Stolarki Polskiej: branża wypracowała wspólne stanowisko odnośnie Deklaracji Właściwości Użytkowych

Forum Stolarki Polskiej: branża wypracowała wspólne stanowisko odnośnie Deklaracji Właściwości Użytkowych

W dniach 17-18 czerwca 2013 roku odbyło się Forum Stolarki Polskiej zorganizowane przez Związek POiD. Podczas spotkania przedstawiciele branży uzgodnili wspólne stanowisko odnośnie Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Wchodząca w życie w dniu 1 lipca br. Deklaracja Właściwości Użytkowych zastąpi dotychczasową deklarację zgodności. Forum Stolarki Polskiej miało na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych ze zmianą. Potrzebę zorganizowania takiego spotkania przyjęli w formie rezolucji uczestnicy IV Kongresu Stolarki Polskiej, branżowej imprezy, która odbyła się w połowie maja tego roku.

Pierwszego dnia Forum, jego uczestnikom udało się uzgodnić wzór wypełnionej DWU, który może posłużyć wszystkim producentom, których wyrób podlega normie 14351. Reprezentanci branży opracowali również listę pilnych pytań wymagających odpowiedzi przed wejściem w życie nowego prawa. Wśród zagadnień znalazły się wątpliwości dotyczące m. in.: formy składania DWU, znakowania produktów oraz konieczności wypełnienia DWU dla wyrobów wyprodukowanych przed 1 lipca, ale sprzedawanych po tym terminie.

Odpowiedzi na pytania udzielać mieli eksperci instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie i kontrolę nowych przepisów: GUNB, ITB, oraz MTBiGM. Mimo wcześniejszych ustaleń, na spotkanie przybyła jedynie reprezentacja Instytutu Techniki Budowlanej: dr inż. Jan Bobrowicz – Dyrektor ITB oraz Jadwiga Tworek – Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej.

Najważniejsze zagadnienia, które poruszono w trakcie spotkania:

 1. Które cechy należy obowiązkowo wymienić w DWU?
  Odpowiedź: Rozporządzenie każe nam zadeklarować te właściwości użytkowe zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie przepisów w miejscu udostępnienia wyrobu. Ilość deklarowanych cech powinna odpowiadać normom rynku, na które produkt będzie sprzedawany.
 2. Jaki jest zakres wymaganej dokumentacji technicznej?
  Odpowiedź: W jej skład powinny wchodzić: raport z badań ITT, instrukcja montażu, instrukcja użytkowania, deklaracja właściwości szyb zespolonych, projekt wyrobu ( rys. techniczne, które przekazywane są do technologii), technologia produkcji, dokumentacja systemowa ( PVC i Al. – lista elementów składowych), odpowiednik dla producentów stolarki drewnianej), park maszynowy – opis.
 3. Jaka powinna być forma zastosowania wyrobów objętych normą 14351?
  Odpowiedź: Najbardziej właściwą formą zastosowania, które powinno być wpisywane w Deklaracji Właściwości Użytkowej jest krótkie zdanie: Okna/okna dachowe/drzwi zewnętrzne przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady.
 4. Co należy wpisać w punkcie 9 DWU?
  Odpowiedź: Zawartość tabeli w pkt.9 powinna obejmować zasadnicze charakterystyki wymienione w załączniku ZA1 normy PN-EN 14351-1 + A1: 2010 ( odpowiednio do wyrobu).