Prawo budowlane 2022 – jak zbudować dom o powierzchni 70 m2 bez pozwolenia

budowa malego domu

Od 3 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy budowlane. Umożliwiają one budowę domów jednorodzinnych do powierzchni 70 m2 bez szeregu skomplikowanych formalności. Jedynym warunkiem są maksymalnie dwie kondygnacje. Może być to więc budynek parterowy lub jednopiętrowy. Jakie przepisy przygotował ustawodawca? Podpowiadamy.

Nowe regulacje prawne

Polski Ład wprowadził istotne ułatwienia dla osób, które planują od tego roku wybudować niewielki dom o powierzchni nieprzekraczającej 70m2. Dotyczą one uproszczonych procedur oraz brak konieczności ustanowienia kierownika budowy. Wpłynie to tym samym na ograniczenie kosztów i szybsze załatwienie wszystkich niezbędnych formalności. Oczywiście wciąż trzeba spełnić odpowiednie wymogi, a więc nie można zbudować domu w dowolnym miejscu, ale tylko we właściwej przestrzeni wyznaczonej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć prośbę o wydanie warunków zabudowy, która musi być przygotowana przez urząd do 21 dni. Oczywiście także obowiązuje ta sama zasada dotycząca realizacji wyłącznie projektów domów zgodnych z rozporządzeniem przepisów Ministra Infrastruktury.

Główne ułatwienia przy budowie domu do 70m2

Ustawa w jasny sposób definiuje to jakich elementów nie będzie potrzebnych przy stawianiu domu jednorodzinnego o powierzchni nieprzekraczającej 70m2. Wszystko to przebiegało zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego, więc ułatwienia mają istotny wpływ na poszczególne etapy budowy. Należy też zauważyć, że procedura ta dotyczy tylko przypadku jeśli realizujemy budowę dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a więc nie stawiamy domu, który planujemy następnie sprzedać.

budowa malego domu

W pierwszym etapie nie musimy mieć pozwolenia na budowę. Dotyczy to tylko budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które swoim zasięgiem obejmują konkretną działkę lub działki. Ustawodawca tym samym wyraźnie wyznaczył obszar oddziaływania. Wystarczy jednak samo zgłoszenie, aby móc zacząć pracę, więc jest to tym samym dom bez pozwolenia.

Kierownik budowy to jedna z najważniejszych osób na wszelkich placach budowy. Po nowelizacji prawa nie jest on wymagany jeśli budynek jednorodzinny ma nie więcej niż 70 m2. Oprócz obniżenia kosztów związanych z zatrudnieniem takiej osoby do pracy, należy też zauważyć, że mogą obniżyć się standardy bezpieczeństwa, ale tylko w niektórych sytuacjach. Zdarzyć się może, że praca zostanie wykonana niezgodnie z założeniami, a więc projektem budowlanym. Dlatego rezygnacja z takiej osoby nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem i w gruncie rzeczy zależy od doświadczenia konkretnej ekipy budowlanej.

Ostatnią zmianą jest brak wymagań związanych z prowadzeniem dziennika budowy. W tym dokumencie znajdują się wszystkie ważne ustalenia od momentu rozpoczęcia stawiania domu, aż do jego zakończenia. Za jego prowadzenie i bezpieczne przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy. Po nowelizacji ustawy dziennik, a więc prowadzenie zapisów dotyczących wszystkich zdarzeń oraz raportów, nie jest wymagany. Należy mieć jednak świadomość, że za wszelkie błędy związane z niewłaściwą realizacją planu odpowiada tym samym inwestor, a nie tak jak było wcześniej – kierownik budowy.