Schody i ich podstawowe wymiary

wykończenie wnętrz

Schody wewnątrz domu, podobnie jak okna czy drzwi, muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami. Skonstruowanie ich według obowiązującej  sztuki budowlanej gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Schody – szerokość i wysokość stopni

Tutaj powinniśmy się kierować jedną zasadą: dwie wysokości stopnia oraz jedna jego szerokość powinny równać się średniej długości jednego kroku, która u dorosłego człowieka wynosi pomiędzy 60 a 65 cm. Z powyższych danych wynika więc, że optymalna szerokość stopnia wynosi około 30-32 cm i taki wymiar uważamy za najbardziej komfortowy.  Te o szerokości mniej niż 25 cm stają się  niebezpieczne.

Jeśli chodzi o wysokość stopni, to przy wygodnych schodach kręconych powinny wynosić około 15 -16 cm. Natomiast wewnętrzne schody drewniane i betonowe powinny mieć stopnie nieprzekraczające 20 cm.

Ilość stopni

Ilość stopni zależy głównie od tego, jaka jest różnica wysokości pomiędzy kondygnacjami domu. Przyjmuje się jednak, że liczba schodów w ciągu prostym nie powinna przekraczać 17 sztuk i raczej nie może być mniejsza niż 3. Schody kręcone i schody spiralne, które  posiadają większą liczbę stopni niż 17, mogą stać się mało bezpieczne (wyjątek to schody dwubiegowe, w których znajduje się spocznik). Przyjmuje się, że najwygodniejsze schody posiadają od 9 do 13 stopni.

Szerokość schodów

Dla jednej osoby minimalna szerokość schodów to 80 cm, choć najbardziej wygodne będą te o szerokości 100 cm (odległość mierzona w świetle pomiędzy poręczą balustrady lub balustrad a wykończoną powierzchnią ściany). Aby dwie osoby mogły się na schodach minąć, powinny mieć one szerokość 110 cm. Lecz  żeby miały możliwość swobodnego przejścia obok siebie, potrzeba aż 125 cm szerokości użytecznej biegu.

Spoczniki

Główną zasadą jest to, że szerokość spoczników międzypiętrowych nie może być mniejsza od szerokości stopnia i wskazane jest, żeby spoczniki były przynajmniej o 20 cm szersze. Jeśli chodzi o szerokość spoczników piętrowych, to najbardziej komfortowe będą te o szerokości 150 cm (minimalny wymiar to 120 cm).

Schody, a balustrady

Poręcz powinna znaleźć się na wysokości 90 cm nad przednią krawędzią stopnia. Dla osób starszych czy  dzieci wskazane jest zamontowanie dodatkowej poręczy o wysokości 75 cm. W przypadku schodów, gdzie szerokość stopni wynosi 150 cm, należy zamocować balustrady bo obu stronach biegu. Prześwit pomiędzy balustradami oraz pomiędzy poręczą a ścianą nie może być mniejszy niż 5 cm.