Systemy antykorozyjne MEGAprotect na kluczowych obiektach inżynieryjnych w Polsce

Systemy antykorozyjne MEGAprotect na kluczowych obiektach inżynieryjnych w Polsce

Obecne wymagania rynkowe niosą za sobą konieczność stosowania specjalistycznych technologii, które mają zapewnić ochronę konstrukcji oraz wydłużyć trwałość obiektów inżynieryjnych.

Systemy antykorozyjne MEGAprotect na kluczowych obaiektach inżynieryjnych w Polsce
Łukowa estakada nad doliną Kameszniczanki w Milówce, będąca częścią Europejskiego Korytarza Transportowego nr IV, najdłuższa w Polsce estakada autostradowa w Kutnie, unikatowy Most Św. Kingi będący częścią obwodnicy Starego Sącza, a także obiekty obwodnicy Dobczyc, jednej z trzynastu małopolskich tras objazdowych, to kluczowe inwestycje, w realizacji których zastosowano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji materiałami MEGAprotect oraz system izolacyjno-nawierzchniowy MEGAdur EPUR KWARC produkowane przez MEGACHEMIE Research&Technologies SA.

Najciekawszą częścią pierwszej inwestycji składającą się z trzech obiektów mostowych, była budowa estakady łukowej nad doliną potoku Kameszniczanka w Milówce. Po raz trzeci w Polsce wykorzystano unikalną metodę rusztowań przejezdnych, która jest specjalnie dostosowana do prowadzenia prac inżynierskich w trudnym, górskim terenie. Technologia umożliwiła wykonanie 44-metrowego przęsła mostu w ciągu ośmiu dni, co przy tradycyjnym rozwiązaniu pochłania blisko dwa miesiące. By zapewnić odpowiednią trwałość konstrukcji estakady ustrój nośny zabezpieczony został antykorozyjnie powłokami systemu MEGAprotect AR 100. Dodatkowo na całej długości chodników obiektu zastosowano system nawierzchniowo-izolacyjny MEGAdur EPUR KWARC, spełniający wysokie wymagania dotyczące szorstkości, ścieralności oraz izolacyjności. Rozwiązanie charakteryzują bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, wysoka elastyczność, a także odporność na promieniowanie UV, sole odladzające i produkty ropopochodne. Inwestycja, będąca fragmentem drogi ekspresowej S-69 poprawiła komfort jazdy podróżnych skracając czas dojazdu do południowej granicy Polski. Zrealizowany projekt otrzymał nagrodę I stopnia w konkursie „Budowa drogowo-mostowa roku 2006” organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji.

Pierwszym mostem w Europie – i jednym z niewielu na świecie – zrealizowanym przy zastosowaniu technologii ażurowych konstrukcji metalowych jest most Św. Kingi w Starym Sączu. Poszczególne segmenty jego konstrukcji wykonywane były niezależnie, metodą nasuwania podłużnego nad nurtem Dunajca. Most będący kluczowym elementem obwodnicy Starego Sącza liczy 328,8 m długości. Jego unikatowa konstrukcja jest połączeniem betonu sprężonego oraz stali, z wyprowadzeniem kabli sprężających powyżej poziomu płyty mostu. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania uzyskano ażurowe dźwigary o ciekawym wyglądzie oraz dużą rozpiętość przęsła, przy niewielkiej wysokości ustroju nośnego. Elementy konstrukcji wykonane z betonu zostały zabezpieczone systemem powłok ochronnych MEGAprotect AR 100 stosowanych w obiektach narażonych na działanie środowiska o podwyższonej agresywności . Wdrożenie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowanie innowacyjnych elementów wyposażenia mostu to elementy, za które inwestycja została odznaczona tytułem „Dzieło Mostowe Roku 2009” – prestiżowym wyróżnieniem nadanym przez Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.

Skupienie ruchu ciężkiego i tranzytowego w centralnej części miasta, niskie bezpieczeństwo ruchu kołowego, a także wysoka uciążliwość dla środowiska, to niektóre z czynników, jakie zadecydowały o realizacji budowy obwodnicy Dobczyc, jednej z trzynastu dróg objazdowych Małopolski. Do wykonania konstrukcji budowlanej obwodnicy usytuowanej na terenie powiatu myślenickiego użyto jedenaście tysięcy metrów sześciennych betonu. Estakada dojazdowa o długości 463 mb oraz most główny przez rzekę Rabę o długości 178 mb, to elementy składające się na projekt najdłuższego obiektu mostowego w Małopolsce liczącego 641 mb. Pierwszy z elementów projektu posadowiony został na wielkośrednicowych palach. Most główny jest obiektem podwieszonym, trzyprzęsłowym, żelbetowym o ustroju nośnym podwieszonym do czterech pylonów o 15 metrowej wysokości. Podpory mostu zabezpieczone zostały powłokami systemu MEGAprotect AR 100. Powłokę ochronną charakteryzuje trwałość, znakomita estetyka, a także bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej oraz wysoki opór dyfuzyjny dla CO2, będącego głównym powodem procesu karbonatyzacji betonu. Inwestycja, oddana do użytkowania pod koniec lipca br., w znacznym stopniu przyczyniła się do polepszenia dojazdu do sfer aktywności gospodarczej województwa małopolskiego zlokalizowanych wzdłuż dróg wojewódzkich nr 967 i 964, odciążając tym samym obszar zurbanizowany.

Systemy antykorozyjne MEGAprotect na kluczowych obaiektach inżynieryjnych w Polsce
Do nowo otwartych inwestycji należy także najdłuższa estakada autostradowa na trasie A-1, jedynej polskiej autostradzie o przebiegu południkowym. Konstrukcja oparta jest na podporach ustawionych co 45 metrów, na których wsparto przęsła o konstrukcji skrzynkowej. Całość spina kabel sprężający, który po raz pierwszy w Polsce wykorzystano na tę skalę. Estakada, będąca najpoważniejszym elementem projektu opiera się na palach o średnicy 1,5 metra, wspartych na skale znajdującej się 12-25 metrów pod powierzchnią gruntu. Do zabezpieczenia powłokowego konstrukcji nośnej oraz podpór estakady zastosowano ponad 150 000 m2 materiału systemu MEGAprotect AR 100. Położenie Kutna w centrum Polski, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych o międzynarodowym znaczeniu (Moskwa – Berlin, Gdańsk – Wiedeń), podnosi znaczenie inwestycji, która uplasowała się na siódmej pozycji w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej miast powiatowych gdańskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Rozwiązania MEGACHEMIE Research & Technologies SA zastosowane w drogowych inwestycjach posiadają specjalne właściwości chroniące konstrukcję narażoną na działanie warunków atmosferycznych w agresywnym środowisku, tym samym wydłużając okres eksploatacji budowli. Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, elastyczność, możliwość doboru do rodzaju konstrukcji, a także szczelność oraz trwałość – to kluczowe cechy charakterystyczne dla systemów nawierzchniowo-izolacyjnych – naprawa betonu oraz powłok zabezpieczających żelbetowe i betonowe elementy konstrukcji inżynieryjnych. Systemy MEGACHEMIE przeznaczone są dla obiektów obciążonych dynamicznie intensywnym ruchem pieszym, kołowym oraz mieszanym m.in.: kładek dla pieszych, chodników mostów i tuneli, parkingów samochodowych, koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych, a także w nawierzchni jezdni na podłożu betonowym lub stalowym.