Dbamy o czystość fasad – sprawdź, co warto wiedzieć przed rozpoczęciem prac!

Fasada budynku jest jego newralgiczną częścią, ponieważ stanowi pierwszą powierzchnię, jaką dotykają pochodzące z zewnątrz zanieczyszczenia. Do najważniejszych zagrożeń należą pył, kurz, wilgoć i rozwijająca się na jej skutek flora. Z czasem elewacja (zwłaszcza gdy charakteryzuje się niską przepuszczalnością i dużą nasiąkliwością) szybko szarzeje i zielenieje. Aby temu zapobiec, od lat stosuje się urządzenia wysokociśnieniowe. Na czym polega efektywność tej metody i jak wybrać odpowiedni sprzęt do czyszczenia elewacji budynku?

Czynniki wpływające na efektywność czyszczenia

Zanim dokonamy przeglądu urządzeń wysokociśnieniowych, zwróćmy uwagę na czynniki, które wpływają na efektywność czyszczenia.

Należą do nich:

  • działanie mechaniczne, czyli efekt tarcia, siły ludzkich mięśni, albo wysokiego ciśnienia,
  • działanie chemiczne będące efektem zastosowania środków czyszczących,
  • temperatura roztworu, która ułatwia usuwanie niektórych zabrudzeń,
  • czas reakcji liczony od nałożenia środka chemicznego do chwili podjęcia działania mechanicznego.

Wszystkie cztery czynniki są współzależne, a zależność tę opisuje koło Sinner’a – kołowy wykres prezentujący procentowo optymalny udział poszczególnych czynników w efektywnym procesie czyszczenia. W przypadku mycia urządzeniem wysokociśnieniowym najważniejszym elementem w kole będzie działanie mechaniczne, które odpowiada w przybliżeniu za 50% sukcesu prac. Możemy przeprowadzić je za pomocą specjalnie dobranych szczotek, które w odpowiedni dla danego rodzaju sposób oczyszczą elewację z zabrudzeń takich jak pleśń, sadza czy wykwity.

Wartość pozostałych czynników zmienia się, na przykład, gdy manipulujemy temperaturą wody. Czyszcząc zimną wodą musimy mieć świadomość, że temperatura roztworu odgrywa znikome znaczenie, a kluczowym czynnikiem staje się działanie chemiczne. Potrzebujemy więc silniejszego detergentu. Jeśli woda zostanie podgrzana, znaczenie środków chemicznych i czasu reakcji maleje. Dlatego w czyszczeniu fasad ogromną rolę, obok ciśnienia, odgrywa właśnie temperatura. Nie bez znaczenia pozostaje także ciśnienie wody.

ABC czyszczenia wysokim ciśnieniem

W przypadku czyszczenia fasad urządzeniem wysokociśnieniowym, do koła Sinner’a należy dołączyć kolejne czynniki. Wpływ na efektywne czyszczenie ma między innymi kąt strumienia. Generalnie, im zabrudzenia są bardziej uporczywe, tym kąt powinien być niższy. Czyszcząc fasadę, należy pamiętać również o optymalnej odległości dyszy od czyszczonej powierzchni.

Ogromne znaczenie odgrywa także rodzaj dyszy, który powinien być dostosowany do rodzaju zanieczyszczeń. Strumień punktowy gwarantuje najwyższą efektywność, na przykład przy usuwaniu grubych skorup, jednak powierzchnia pokrycia jest wówczas bardzo niska. Strumień o kącie około 20 stopni zapewnia dość wysokie ciśnienie i dużą powierzchnię pokrycia. Powinien być optymalny do usuwania standardowych zabrudzenia elewacji. Z kolei do nanoszenia środka chemicznego najlepiej wykorzystać niskociśnieniowy strumień płaski o kącie około 40 stopni. Tego typu urządzenia doskonale poradzą sobie z trudnymi zabrudzeniami, takimi jak np. sadza, pleśń czy osady powstałe w wyniku działania glonów.

Jak wybrać urządzenie wysokociśnieniowe do fasad?

Wybór urządzenia wysokociśnieniowego zależy przede wszystkim od rodzaju fasady i pokrywających ją zabrudzeń. Podgrzewanie wody jest bardzo ważne, natomiast kwestią otwartą pozostaje skorzystanie z gorącej wody lub pary.

Przykładem dobrego wsparcia będzie urządzenie wysokociśnieniowe HDS 5/15 U proponowane przez markę Kärcher podgrzewa wodę do 80 stopni Celsjusza. Zapewnia także wydajność tłoczenia na poziomie 450 l/h i doskonale poradzi sobie z większością standardowych elewacji.

Opcją polecaną do bardziej uporczywych zabrudzeń i do bardziej wydajnej pracy jest natomiast urządzenie HDS 9/18-4 M. W tym przypadku możemy korzystać z pary wodnej o maksymalnej temperaturze 155 stopni Celsjusza, mianowicie urządzenie może pracować w trybie pary. Wydajność tłoczenia to maksymalnie 900 litrów w ciągu godziny. Takie parametry sprawiają, że elewacja pozostanie idealnie czysta, nawet jeśli na co dzień narażona jest na uporczywe zabrudzenia. Aby osiągnąć maksymalną efektywność, należy uwzględnić również wpływ środków chemicznych i optymalnie wybrać detergenty.

Piaskowanie – najlepsze dla cegły

Czyszczenie na sucho to odpowiedni sposób pielęgnacji elewacji wykonanej z ceramicznych cegieł. Skuteczną metodą jest piaskowanie – polega ono na wyrzucaniu przez strumień sprężonego powietrza (lub wody) materiału ściernego. Mikrodrobinki – w zależności od wykorzystanej technologii może być to np. kwarcowy piasek, szklany lub pył suchy lód –uderzają w czyszczoną powierzchnię z dużą prędkością. W ten sposób zabrudzenia odrywane są od elewacji i następnie zasysane do urządzenia. Paskowanie to popularna metoda, dzięki której możliwe jest przywrócenie dobrego wyglądu powierzchni. Intensywność czyszczenia kontrolujemy poprzez manipulowanie stopniem sprężenia powietrza.