Na co zwrócić uwagę kupując ogród działkowy? Najważniejsze informacje

aranzacja ogrodu

Chcąc uciec od zgiełku miasta, coraz więcej osób zastanawia się nad zakupem ogródka działkowego. Działka rekreacyjna może stać się idealnym miejscem wypoczynku, aktywnego spędzania czasu i uprawy swoich ulubionych roślin. Jednak przed podjęciem decyzji o jej zakupie warto poznać różnice pomiędzy działką rekreacyjną a Rodzinnym Ogrodem Działkowym (ROD) oraz dowiedzieć się, z jakimi ograniczeniami się to wiąże. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze informacje dotyczące zakupu i posiadania własnego ogródka działkowego.

Jaka jest różnica pomiędzy działką rekreacyjną a Rodzinnym Ogródkiem Działkowym (ROD)?

Na początek warto rozróżnić dwa podstawowe typy działek rekreacyjnych: działki ROD, czyli Rodzinne Ogrody Działkowe oraz działki rekreacyjne. Oba typy działek umożliwiają budowę domu letniskowego i uprawę roślin, jednak istnieją między nimi istotne różnice.

Działki ROD są dzierżawione od Polskiego Związku Działkowców, co oznacza, że działka nie stanowi własności, a jedynie nabywamy prawo do korzystania z niej. Z kolei działki rekreacyjne mogą zostać nabyte na własność poprzez akt notarialny, a ich posiadacze otrzymują Księgę Wieczystą, co pozwala na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Należy zaznaczyć, że działki ROD są zazwyczaj tańsze od działek rekreacyjnych, co stanowi istotny czynnik dla wielu potencjalnych nabywców. Warto jednak zauważyć, że działki rekreacyjne oferują większą swobodę w zabudowie, podlegają warunkom zabudowy określanym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz można nich wybudować budynek murowany do 2 kondygnacji o powierzchni 150 m², z uwzględnieniem określonych warunków, takich jak kąt nachylenia dachu, linia zabudowy i wysokość kalenicy.

W przypadku działek ROD zabudowa wymaga jedynie zgłoszenia, a wielkość obiektu gospodarczego nie może przekraczać 35 m² przy dachu stromym i 4 m przy dachu płaskim. Zarówno na działce ROD, jak i na działce rekreacyjnej, konieczne jest jednak spełnienie przepisów dotyczących odległości od granic posesji i linii zabudowy.

Co o nabyciu ogródka działkowego (ROD) powinien wiedzieć każdy działkowiec?

Osoby, które chciałyby wydzierżawić ogród działkowy w ROD, muszą wiedzieć, że istnieją dwa sposoby nabycia działki. Pierwszym z nich jest nabycie działki od zarządu ROD poprzez zawarcie umowy dzierżawy działkowej. W tym celu warto śledzić informacje o wolnych działkach, które są wywieszane na tablicach informacyjnych lub stronach internetowych zarządu ROD.

Jeśli trudno nawiązać kontakt z zarządem, warto skontaktować się z miejscowym okręgiem Polskiego Związku Działkowców (PZD), gdzie również mogą posiadać informacje o wolnych działkach. Po znalezieniu odpowiedniej działki należy zawrzeć umowę dzierżawy działkowej z zarządem Rodzinnych Ogródków Działkowych. Jeśli zarząd ROD nie dysponuje wolnymi działkami, ale prowadzi listę oczekujących, warto wpisać się na tę listę, pozostawiając dane kontaktowe, aby być informowanym o ewentualnych wolnych działkach w przyszłości.

Drugi sposób zakupu działki ROD to nabycie jej od innego działkowca. W tym przypadku warto śledzić ogłoszenia zamieszczane przez działkowców w lokalnej prasie i na internetowych platformach ogłoszeniowych. Po znalezieniu odpowiedniej działki, konieczne jest podpisanie z działkowcem umowy przeniesienia prawa do działki. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, z których jeden trafia do zarządu ROD, a po jednym dla sprzedającego i nabywcy. Wszystkie podpisy pod umową muszą zostać poświadczone notarialnie.

Warto jednak pamiętać, że samo podpisanie umowy nie oznacza automatycznego nabycia działki. Zbywający musi złożyć wniosek o zatwierdzenie umowy do zarządu ROD, który ma dwa miesiące na jej zatwierdzenie. W tym czasie to zbywający, a nie nabywca, pozostaje pełnoprawnym użytkownikiem działki z prawami i obowiązkami.

Jeśli zarząd ROD nie wyda decyzji w ciągu dwóch miesięcy, przeniesienie praw do działki zostaje zatwierdzone automatycznie. Istnieje jednak możliwość odmowy zatwierdzenia umowy przez zarząd ROD, w takim przypadku decyzja musi być uzasadniona na piśmie. Odmowa ta może zostać poddana weryfikacji na drodze sądowej przez każdą ze stron umowy.

Własny ogród działkowy – co można na nim stworzyć?

Posiadanie własnego ogródka działkowego daje ogromne możliwości kreatywnego zagospodarowania przestrzeni. Na działce można stworzyć przestrzeń sprzyjającą uprawie roślin oraz zapewniającą miejsce do rekreacji i wypoczynku. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że to, co można stworzyć na działce, jest regulowane przez przepisy.

Działkowcy mają prawo ustawiać konstrukcje wspomagające uprawę roślin, takie jak szklarnie, tunele foliowe, pergole, kratki, donice ogrodowe, murki kwiatowe, czy ogródki skalne. Dla dbających o ekologię, możliwe jest także zbieranie wody deszczowej do zbiorników na deszczówkę i wykorzystywanie jej do podlewania roślin.

Na terenie rodzinnego ogrodu działkowego można również postawić altany ogrodowe i urządzenia rekreacyjne dla dzieci, takie jak piaskownice lub huśtawki. Warto jednak pamiętać, że nie wolno budować na działce szop, komórek i toalet wolnostojących. Ogrodzenie działki powinno mieć ażurową strukturę i nie przekraczać 1 m wysokości. Używanie drutu kolczastego na ogrodzeniu jest zabronione, a żywopłoty między działkami są dozwolone tylko w niektórych przypadkach.

Podczas uprawy na działce można posadzić kwiaty ozdobne, warzywa i krzewy owocowe. Warto jednak pamiętać, że istnieje lista zakazanych roślin, np. mak. Dla drzewek owocowych obowiązują określone odległości od granicy działki, aby nie naruszać przepisów i zasad ogrodniczych. Jeśli działkowiec planuje używać środków ochrony roślin, powinien poinformować sąsiadów o swoich zamiarach. Oprócz tego konieczne jest korzystanie z preparatów legalnie dopuszczonych do obrotu, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.

Co więcej, na działkach rekreacyjnych można prowadzić hodowlę gołębi, kur, królików, a miłośnicy pszczół mogą założyć pasiekę w części wspólnej ROD. Jednak przed rozpoczęciem takich działań, warto skonsultować się z działkowcami lub gospodarzem ROD, aby dowiedzieć się o ewentualnych ograniczeniach lub specyficznych zasadach dotyczących hodowli zwierząt.

Na co zwrócić uwagę nabywając ogródek działkowy?

Przed zakupem własnego ogródka działkowego istotne jest zwrócenie uwagi na kilka kluczowych aspektów, które mogą wpłynąć na satysfakcję z posiadania tej przestrzeni. Przede wszystkim, warto zweryfikować podłączenie do sieci elektrycznej oraz dostęp do wody pitnej. Również obecność szamba lub kanalizacji stanowi ważne kwestie, które warto sprawdzić przed zakupem.

W trakcie oględzin działki warto zwrócić uwagę na zgodność parametrów ewentualnego domku wybudowanego na działce z przepisami. Upewnienie się, że wszystkie konstrukcje spełniają odpowiednie standardy budowlane, może uchronić przyszłego działkowca przed nieprzyjemnymi niespodziankami. Należy także sprawdzić wysokość kosztów dzierżawy, ponieważ może to wpłynąć na dostępność ogródka dla przyszłego właściciela.

Kolejnym istotnym aspektem jest ocena stanu infrastruktury na terenie działki, takiej jak ogrodzenie, altana, czy inne elementy, które mogą wymagać ewentualnych napraw lub modernizacji. Warto mieć także na uwadze możliwe ukryte wady, na przykład zalewanie działki na wiosnę. Dlatego też, przed podjęciem decyzji, warto uzyskać jak najwięcej informacji o działce od poprzednich właścicieli lub zarządu ROD.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym krokiem, jest załatwienie formalności związanych z podpisaniem odpowiednich dokumentów, przeniesieniem praw do działki oraz zatwierdzeniem umowy przez zarząd danego ROD. Warto pamiętać, że w przypadku odmowy zatwierdzenia umowy, działkowiec ma prawo zaskarżyć taką decyzję drogą sądową. Dodatkowo zaleca się rozważenie zakupu ubezpieczenia dla działki rekreacyjnej, co pomoże zabezpieczyć ją przed włamaniami i kradzieżami, zapewniając większy spokój w korzystaniu z niej.