Utylizacja odpadów budowlanych. Co mówią o niej przepisy?

odpady budowalne

Pozostałości po remoncie lub budowie są odpadami, które wymagają zastosowania określonych metod utylizacji. Co więcej, prawo rozróżnia obowiązki osób prywatnych i przedsiębiorców. Niespełnienie wymagań zawartych w przepisach grozi sankcjami finansowymi. Komu powierzyć odpady budowlane, żeby nie płacić kary? Czas się tego dowiedzieć.

Rodzaje odpadów budowlanych

Określenie, czym są odpady budowlane, jest bardzo proste dzięki przepisom, które weszły w życie w 2023 roku. Od tej pory każda osoba prywatna i firma ma obowiązek selekcji tworzyw, jakie nie zostały wykorzystane w trakcie prac. Prawo wyróżnia 6 frakcji (czyli typów) pozostałości po remontach i budowach:

  • mineralne – cegły, beton i kamień;
  • surowce sztuczne, np. plastik, guma i chemikalia;
  • drewno;
  • gips;
  • metal;
  • szkło.

Wymóg sortowania odpadów budowlanych wpływa na cenę utylizacji oraz czas wykonania usługi. Niestety, do każdej frakcji potrzebny jest osobny kontener. Jeśli resztki, które pozostały po pracach, zostaną zmieszane, firma wynajęta do ich odbioru ma prawo odmówić ich przewiezienia na swój teren.

Składowanie i wywóz odpadów budowlanych

Odbiorem odpadów budowlanych zajmują się instytucje samorządowe oraz prywatne firmy. Wybór jednego bądź drugiego podmiotu wpływa na czas realizacji usługi. Przed zamówieniem kontenerów trzeba jeszcze zastanowić się nad tym, ile pieniędzy ma zostać wydanych na utylizację.

Utylizacja odpadów budowlanych przez PSZOK

Do pierwszej grupy należą lokalne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ich przypadku wywózka tego, co zostało po remontach, odbywa się cyklicznie. Dzięki temu można mieć pewność, że w wyznaczonym dniu do danej dzielnicy lub wsi przyjedzie samochód z odpowiednimi kontenerami.

Pojazdów PSZOK, które należą do danej gminy, zwykle jest dość mało. Z tego powodu w konkretnych miejscach zjawiają się względnie rzadko. Na ogół przyjeżdżają raz na miesiąc. Taka usługa, ze względu na jej publiczny charakter, jest darmowa.

Wywóz odpadów budowlanych przez prywatne firmy

Jeśli taki czas oczekiwania nie wchodzi w grę, pozostaje wynająć komercyjne przedsiębiorstwo. Utylizacją odpadów budowlanych zajmują się m.in. firmy wywożące śmieci.

Osoby wybierające usługi takich podmiotów przede wszystkim zyskują czas. Od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na kontenery do ich postawienia w wybranym miejscu mija czasem tylko kilkanaście godzin. Co więcej, przedsiębiorstwa z tej branży starają się ułatwić proces korzystania z usługi. Dzięki temu zamówienia można składać poprzez formularze na stronach internetowych takich firm.

Dla części osób prywatnych i prowadzących działalność gospodarczą przeszkodą może być koszt wynajmu kontenerów. Cena za sztukę zależy od jego pojemności liczonej w m³. Na koszt usługi wpływa też czas wynajmu zbiornika (za każdy dzień płaci się coraz więcej). Znaczenie ma też rodzaj pozostałości budowlanych oraz stopień zmieszania poszczególnych frakcji.

Utylizacja odpadów budowlanych – obowiązki przedsiębiorców

Wymagania w stosunku do osób prywatnych kończą się na sortowaniu odpadów budowlanych i złożeniu ich w specjalnych pojemnikach. Niestety, przedsiębiorcy muszą dopełnić jeszcze kilku formalności. Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa środowiska firmy powinny:

  • założyć konto w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO);
  • następnie wypełnić Elektroniczną Kartę Przekazania Odpadów;
  • do tego sporządzić Kartę Ewidencji Odpadów.

W dokumentach trzeba zamieścić informacje o ilości i rodzajach pozostałości po remoncie bądź budowie. Do każdego rodzaju odpadów przypisuje się osobny kod. Jeśli miejsc składowania resztek jest więcej, dla każdego należy wypełnić osobny formularz.

Po zakończeniu prac osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna jeszcze zgłosić się do urzędu marszałkowskiego. W tej instytucji składa się roczne sprawozdanie opisujące rodzaje wytworzonych odpadów oraz sposób ich utylizacji.

Kary za niewłaściwą utylizację odpadów budowlanych

Utylizacja odpadów budowlanych to obowiązek prawny. Do momentu przekazania ich do PSZOK lub wyspecjalizowanej firmy wytwórca odpadów ponosi za nie odpowiedzialność. W związku z tym należy pamiętać o dwóch kwestiach – prawidłowym oznaczaniu pozostałości oraz karach za ich porzucenie lub nielegalne składowanie.

Część resztek po remoncie może być niebezpieczna dla ludzi i przyrody. Właśnie dlatego w kartach przekazania i ewidencji odpadów przedsiębiorcy powinni poinformować o zamiarze przekazania do utylizacji lakierów, farb i innych chemikaliów.

Wszystkie śmieci po prostu muszą zostać zebrane na wyznaczonym terenie, a następnie zniszczone albo przetworzone. Ich nielegalne składowanie, np. w lesie, jest karalne. Osoba prywatna za taki czyn może dostać mandat o maksymalnej wysokości 5 tys. złotych. Przedsiębiorcy są zagrożeni karą nawet do 1 mln złotych, zwłaszcza jeśli w nieodpowiednim miejscu zostawią stertę zmieszanych odpadów.