Remont starej drewnianej podłogi na drewnianym stropie

Remont starej podłogi z desek

Położenie nowej podłogi w nowym budynku nie jest w zasadzie większym wyzwaniem ani praktycznym, ani tym bardziej teoretycznym. Nieco inaczej sprawa się ma, jeśli zajmujemy się adaptacją lub remontem starego obiektu z podłogami z desek na drewnianych stropach.

I tutaj jednak można wyróżnić kilka „stopni trudności”, bo podłogi z desek bywały różne. Układano je w technologii którą dzisiaj określilibyśmy jako „pióro – wpust”, co zapewniało stabilność i sztywność całej podłogi. Innym sposobem mocowania desek było przybijanie ich do belek, nie łącząc ich w żaden sposób. Efektem tego drugiego sposobu montażu było to, że przy obciążeniu każda deska pracuje sama – a więc ugina się inaczej niż sąsiednie i oczywiście zdecydowanie bardziej niż gdyby część obciążeń przejmowała pozostała powierzchnia podłogi.

Zatem remontując podłogę na drewnianym stropie warto wcześniej ją ustabilizować i usztywnić.

Remont starej podłogi z desek

Najpierw przyjrzyjmy się oryginalnej konstrukcji podłogi z desek na drewnianym stropie. W wersji najprostszej składałaby się ona wyłącznie z elementów oznaczonych jako 1 i 5 – czyli desek przybitych od góry do belek konstrukcyjnych. Tu przedstawiono wariant nieco bardziej skomplikowany, ze ślepym pułapem i polepą zapewniającą lepszą izolację termiczną i akustyczną. Jest to oczywiście rozwiązanie bardzo ciężkie i warto je zmienić, ale o tym w jednym z kolejnych odcinków cyklu.

1. Belka stropowa
2. Listwy podtrzymujące deski ślepego pułapu
3. Deski ślepego pułapu – tzw. wsuwki
4. Polepa – w różnych okresach wykonywana z różnych materiałów. Pierwotnie była to mieszanka gliny, sieczki i wapna.
5. Deski podłogowe

Remont starej podłogi z desek

Aby zdecydowanie poprawić parametry takiej podłogi najlepiej położyć na niej dodatkową warstwę łączonych na pióro – wpust płyt MFP. Płyty układamy prostopadle do kierunku desek podłogowych i przykręcamy wzdłuż dłuższych krawędzi. Należy przy tym pamiętać o wytycznych producenta – używać gwoździ lub wkrętów o długości przekraczającej 2,5x grubość użytej płyty. Odległości między gwoździami nie mogą przekraczać 15cm. Minimalna odległość gwoździa od krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 1cm a od narożnika 2,5cm.

1. Płyta MFP przymocowana do starej podłogi
2. Oryginalna podłoga z desek
3. Warstwa polepy
4. Belki stropowe

Remont starej podłogi z desek

Dodatkową zaletą tak wykonanej podłogi jest idealnie gładka powierzchnia, dzięki której jako podkład pod panele podłogowe wystarczy najtańsza pianka. Oczywiście jako wykończenie mogą również służyć deski czy płytki ceramiczne. W celu poprawnego położenia tych ostatnich warto zajrzeć do jednego z wcześniejszych odcinków tego cyklu.

1. Poszycie płytą MFP
2. Oryginalny strop
3. Pianka pod panele
4. Panele podłogowe
5. Listwa przypodłogowa